240

David Roberts

Chief Executive and Chief Resilience Officer

Resilience Professionals Ltd.

David Roberts působí jako Chief Executive a Chief Resilience Officer ve společnosti Resilience Professionals Ltd a je také generálním ředitelem CUPE International.

Má rozsáhlé odborné znalosti jako konzultant, hodnotitel a školitel s více než 30 lety zkušeností v oblasti PPM, změn a odolnosti podniku v širokém spektru průmyslových odvětví po celém světě. Je akreditovaným školitelem mnoha uznávaných osvědčených postupů podporujících PPM a Business Resilience. Více než dvě desetiletí vedl organizace ve veřejném i soukromém sektoru. Zaměřuje se na vytváření vize a její realizaci prostřednictvím příležitostí ke zlepšení a zároveň na budování odolnosti, spolupráci a usnadňování pokroku v rychlém tempu, kdekoli je to možné.

Mezi jeho specializace patří řízení portfolia, audit a zlepšování PPM a Business Resilience; poradenství v oblasti komplexních organizačních změn včetně projektů transformace podnikání. David se zajímá o odolnost podniků již od doby, kdy působil jako univerzitní lektor Mezinárodního strategického řízení pro podniky.

240

Sheila Roberts

Chief Progress Officer

Resilience Professionals Ltd.

Sheila Roberts již více než 20 let působí jako Chief Progress Officer ve společnosti Resilience Professionals Ltd. a Chief Operating Officer pro CUPE International.

Má bohaté zkušenosti v oblasti PPM, kdy vedla projektové odborníky k realizaci úspěšných iniciativ. Je akreditovanou školitelkou v mnoha oblastech PPM. Sheila je spoluautorkou knihy „Business Resilience; A practical guide to sustained progress delivered at pace“. Je také hlavní zkoušející zkoušek APMG z odolnosti podniků. Spolupracovala s mnoha uznávanými organizacemi a radila jim při zavádění osvědčených postupů, které vedou ke zdravému výkonu a zajišťují pokrok i odolnost.

Sheilin styl spočívá ve společném hledání řešení, která fungují pro organizaci, partnery, jednotlivce a zároveň odrážejí uznávané osvědčené postupy. Semináře o odolnosti, které vede, poskytují účastníkům praktické zkušenosti a podněty k zamyšlení. Vždy se snaží, aby její zapojení vedlo k tomu, že organizace i jednotlivci dosáhnou pokroku a budou odolnější.

Anotace

Business Resilience: Practical tools to develop Healthy Foundations, Culture and make Progress

Sheila and David Roberts will deliver this workshop which builds on the Keynote speech about Healthy Foundations, Healthy Culture and Healthy Progress – turning the dream into reality with the Business Resilience Framework.

Business resilience is increasingly recognized as an essential element of sustainable business design and operation, yet few holistic approaches exist to date that would allow the practical implementation of resilience-focused initiatives. The Resilience Professionals team has developed a roadmap and set of tools to help you with this implementation. In this workshop, we will introduce tools to start your roadmap journey to embed the resilience focus in your organizational and project delivery processes. Attend the workshop to experience the application of one or more (depending on time) of those tools in a practical working scenario to improve business resilience in your organization.

What can the audience take away?

  • An overview of the Business Resilience Framework
  • A roadmap to start the journey to improved Business Resilience with Healthy Performance
  • Practical experience of using a Business Resilience tool (and a template)

Přednášející

Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.