Registrace

Údaje o účastníkovi

(bude uvedeno na jmenovce)

Fakturační údaje
Vstupné

Vstupné je počítáno na oba dva dny akce
Ceny vstupného jsou uvedeny bez DPH.

Skupina 5-19


Skupina 5-19


Zaměstnanci partnerů Konference


Pro členy Komory projektových manažerů


Plánujete se zúčastnit večerního networkingu?
Jak jste se o nás dozvěděli

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. Uvedené údaje budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Dále vyjadřujete souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu z akce. Tento materiál bude zveřejněn ve fotogalerii na stránkách konference www.pmkonference.cz a dále použit k propagaci akce ze strany organizátorů.

Souhlasím, aby subjekty Symphera s.r.o. (se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102) nebo Komora projektových manažerů, z.s. (se sídlem U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 22890335, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22900) zpracovávaly mé osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především vzájemnou interakcí Symphera s.r.o. nebo Komora projektových manažerů, z.s. a klienta), nebo potenciálního klienta (například vyhodnocením žádosti klienta, vyhodnocením podmínek pro poskytnutí slevy či jiného benefitu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k těmto účelům:

– péče o klienty
– nabízení služeb a produktů spol. Symphera nebo Komora projektových manažerů z.s.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@symphera.com nebo info@komorapm.cz  nebo dopisu adresovaného na kontaktní údaje společností.

Beru na vědomí, že podle zákona o zpracování osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Sympheře nebo Komoře projektových manažerů informaci, jak a jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na společnost samotnou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrací souhlasíte se storno podmínkami Konference.