240

Bruno Morgante

VP Global Head of PMO

The Adecco Group

Bruna najdete někde mezi řešením problémů, inspirováním ostatních, prací na sobě, vyhýbáním se negativitě a překonáváním svých cílů.

Ve všem, co dělá, se Bruno snaží zpochybňovat status quo, aby zlepšil procesy, dosáhl lepších výsledků a dal věci do pořádku. Bruno pozorně naslouchá, pracuje s lidmi, jasně komunikuje, používá vyprávění příběhů a věří v sílu pozitivního přístupu.

Bruno se představuje slovy: „Řeším problémy a dosahuji výsledků“. Vede úžasný tým projektových manažerů, portfolio manažerů a PMO specialistů, kteří se zaměřují na realizaci projektů v celém rozsahu, včas a s ohledem na náklady, přičemž zajišťují spokojenost zákazníků a vytváření hodnoty.

Má více než 18 let zkušeností z velkých nadnárodních společností, kde dlouhodobě dosahuje obchodních výsledků, zlepšuje procesy, buduje a vede úspěšné týmy a řídí více projektů současně.

He has over 18 years of experience in large multinational conglomerates, consistently delivering business results, improving processes, building and leading successful teams and managing multiple projects simultaneously.

Jako kouč a mentor Bruno podporuje lidi na jejich cestě osobního rozvoje. Poskytuje poradenství, podporu a konzultace v oblasti vedení, komunikace, osobního rozvoje, kariérního růstu, řízení PMO, portfolia, programů a projektů. Jako certifikovaný facilitátor #IamRemarkable je Bruno součástí globální komunity lidí, kteří s nadšením pomáhají ženám a menšinám prosazovat se na pracovišti i mimo něj.

Anotace

Performance Alchemy: crafting healthy environments for project mastery

Step into the realm of project management and leadership mastery. Three captivating stories from Bruno’s experience, will guide us through a journey into the art of crafting healthy environments that ignite performance and drive project excellence. A journey that will take us through the importance of embracing change, forging meaningful stakeholder connections, fostering effective communication, mastering active listening, and inspiring your team under a shared vision.

Přednášející
Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.