Týmy na složitých projektech se musí učit v průběhu realizace. Dosáhnout příznivých podmínek k učení je náročné již v jednotlivých týmech. Jak je udržet v rozsáhlých portfoliích digitální transformace?

Na reálném příkladu transformačního programu bude ilustrovat způsoby růstu:

  • Rozrůstání (scaling out) do více týmů s využitím samostatnosti týmů a přeorientování z projektu na produkt.
  • Růst (scaling up) do podoby obchodních a technologických organizací prostřednictvím distribuovaného vlastnictví a organizační struktury založené na týmech.