Registrace

Údaje o účastníkovi

(bude uvedeno na jmenovce)

Fakturační údaje
Vstupné

Vstupné je počítáno na oba dva dny akce
Ceny vstupného jsou uvedeny bez DPH.

Early Birds jsou platné do 30. 5. 2022.


Skupina 5-19


Skupina 5-19


Zaměstnanci partnerů Konference


Pro členy Komory projektových manažerů


Plánujete se zúčastnit večerního networkingu?
Jak jste se o nás dozvěděli

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Dále vyjadřujete souhlas s pořízením a zveřejněním fotografií a videozáznamu na akci, materiál bude zveřejněn ve fotogalerii na stránkách konference www.pmkonference.cz a dále použit k propagaci akce organizátory.

Souhlasím, aby subjekty Symphera s.r.o. (se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102) nebo Komora projektových manažerů, z.s. (se sídlem U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 228 90 335, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22900) zpracovávaly mé osobní údaje, a to v rozsahu jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především vzájemnou interakcí Symphera s.r.o. nebo Komora projektových manažerů, z.s. a klienta), nebo potenciálního klienta (například vyhodnocením žádosti klienta, vyhodnocením podmínek pro poskytnutí slevy či jiného benefitu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k těmto účelům:

  • péče o klienty
  • nabízení služeb a produktů spol. Symphera nebo Komora projektových manažerů z.s.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@symphera.com nebo info@komorapm.cz  nebo dopisu na kontaktní údaje společností.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Sympheře nebo Komoře projektových manažerů informaci, jak a jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na společnost samotnou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Registrací souhlasíte se storno podmínkami Konference.