239

Zdeněk Macháček

Konzultant a projektový manažer

Zdeněk Macháček pracuje jako nezávislý konzultant a projektový manažer.
Zaměřuje se na strategické poradenství, vzdělávání a popularizaci nových trendů businessu a podnikového IT. Zdeněk se specializuje na oblast řízení změny a podnikových transformací a dále na oblast agilních a Lean Start-up přístupů při vytváření nových produktů a služeb. Při těchto konzultacích využívá svých bohatých zkušeností z široké škály IT projektů i dlouhodobé zkušenosti ze samotného vývoje aplikací.

Má zkušenosti z liniových i projektových pozic, a to jak za stranu dodavatele, tak za stranu zákazníka. Dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj lidí, sdílení informací a zkušeností. Pravidelně publikuje například v časopise IT Systems.

 

Anotace

Chcete, aby vaši pracovníci používali mozek? Neřiďte je podle Taylora z roku 1911!

Taylor publikoval v roce 1911 své zásady řízení (Principles of Scientific Management), mezi které patřil i požadavek na standardizaci veškerých postupů a pomůcek; iniciativa dělníků na změnách byla označována jako nežádoucí.
V dnešní době znalostní ekonomiky, kdy klíčovým parametrem jsou souvztažnosti a na organizace se pohlíží spíše jako na sociální sítě než na klasické hierarchie, klasické taylorovské metody řízení selhávají. Úkolem manažera je vést a dohlížet na samo-organizující se systémy s cílem poskytnout lidem dostatek pravomocí a odpovědností na straně jedné a zajištění celkového souladu na straně druhé. Práce lidí je vysoce specializovaná ze znalostního hlediska a významným způsobem propojená. Pro pracovníky peníze zdaleka nepředstavují dostatečnou motivaci, hledají v práci vnitřní uspokojení a vyšší smysl.

Představíme si několik nástrojů moderního manažera. Hovořit budeme o technikách řízení lidí Management 3.0 a přístupu k rozpočtování Beyond Budgetting.

Vyzkoušejte si nástroje moderního manažera v praxi

WORKSHOP

Pokud vás zaujala témata z přednášky o moderních metodách řízení, přijďte si je vyzkoušet v praxi. Podíváme se na vybrané metody Management 3.0 a další praktiky pro řízení znalostních pracovníků. Představíme vám například metodu Moving Motivators pro lepší pochopení vnitřní motivace pracovníků. Každý účastník získá facilitační kartičky Moving Motivators v češtině zcela zdarma. Dále se zaměříme například na řízení a rozvoj kompetencí pracovních týmů. Doporučíme vám zdroje a literaturu pro další studium.

Další přednášející
Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.