202

Petr Žák

Trenér a lektor manažerských dovedností

Petr Žák je absolventem brněnské JAMU a dlouholetým trenérem a lektorem manažerských dovedností.
Řadu let působil jako vysoké škole jako vyučující kreativity, psychologie, manažerských technik a managementu lidských zdrojů.
Specializuje se zejména na oblast pracovní efektivity, prezentačních a rétorických dovedností a kreativního myšlení.
Je nadšeným průkopníkem vizuálního leadershipu a skečnoutingu.

Jeho kurzy jsou praktické, zábavné a silně návykové Založil projekt OUT-OF-BOX, který pomáhá dosáhnout lepších pracovních výsledků prostřednictvím změny myšlení. Tak jako jiní sbírají známky nebo tituly, Petr je sběratelem kreativních technik. Nade vše vyznává zdravý selský rozum a smysl pro humor.

 

Anotace

Sketchnoting a vizuální gramatika

Sketchnoting  (skečnouting) je moderní nástroj pro tvorbu vizuálních poznámek. Autorem metody je americký grafik a designér Mike Rohde.

Skečnouty (obrázkové mapy informací) slouží zejména pro větší uvolnění kreativity všech zúčastněných. Informace jsou profesionálně „zakreslovány“ formou jednoduchých obrázků.

Ve své vizualizované podobě jsou snáze srozumitelné, univerzálně použitelné a vysoce kreativní. Grafická podoba poznámek prokazatelně aktivuje pravou mozkovou hemisféru a vede tak k větší kreativitě a snazšímu zapamatování.

 

Přednáška seznamuje účastníky s principy vizuálního myšlení a jeho možné aplikace v projektovém řízení.
Co se dozvíte
• Proč vizuální myšlení vládne modernímu světu.
• Co je vizuální myšlení a jak rozšiřuje manažerské kompetence

• Jak vizuální myšlení slouží osobnímu rozvoji

Čmrlikání v projektech

WORKSHOP

Speciální workshop pro konferenci projektového řízení je zacílen zejména k praktickému využití technik vizuální gramatiky a vizuálního myšlení v konkrétních situacích, které jsou s řízením projektů spojeny.
Workshopy jsou zaměřeny na nácvik jednotlivých prvků skečnoutingu a jejich konkrétní použití během řízení projektu – od plánování přes realizaci až k vyhodnocení.
Během workshopu
• se účastníci „rozvzpomenou“ na kreslení a čmárání,
• ověří si sami na sobě jednoduchost a efektivitu celé metody,

• naučí se velmi jednoduché postupy pro grafické zpracování informací.

 

Další přednášející
Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.