Přednášející

Seznamte se

Taylor publikoval v roce 1911 své zásady řízení (Principles of Scientific Management), mezi které patřil i požadavek na standardizaci veškerých postupů a pomůcek; iniciativa dělníků na změnách byla označována jako nežádoucí.
V dnešní době znalostní ekonomiky, kdy klíčovým parametrem jsou souvztažnosti a na organizace se pohlíží spíše jako na sociální sítě než na klasické hierarchie, klasické taylorovské metody řízení selhávají. Úkolem manažera je vést a dohlížet na samo-organizující se systémy s cílem poskytnout lidem dostatek pravomocí a odpovědností na straně jedné a zajištění celkového souladu na straně druhé. Práce lidí je vysoce specializovaná ze znalostního hlediska a významným způsobem propojená. Pro pracovníky peníze zdaleka nepředstavují dostatečnou motivaci, hledají v práci vnitřní uspokojení a vyšší smysl.

Představíme si několik nástrojů moderního manažera. Hovořit budeme o technikách řízení lidí Management 3.0 a přístupu k rozpočtování Beyond Budgetting.