240

Martin Maisner

Advokát a nezávislý rozhodce

Martin Maisner je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva. Právu informačních technologií se aktivně věnuje již od roku 1990 a podílel se nejen na řadě dílčích právních teorií, týkající se specifických institutů práva informačních technologií (outsourcing, komplexní kybernetická bezpečnost), ale i na tvorbě právního prostředí a obchodních zvyklostí v oboru v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku.

V oblasti závazkového a kontraktačního práva se Martin Maisner primárně věnuje distančním smlouvám, elektronickému právnímu jednání a strategii obchodního vyjednávání v prostředí 21. století v podmínkách vymezených novou legislativou.Martin Maisner se aktivně věnuje významné publikační činnosti jak v oblasti práva IT, tak v oblasti rozhodčího řízení a to jak formou právních monografií, komentářů k zákonům, tak odborných článků v různých odborných periodikách.

Martin Maisner se věnuje práci v orgánech České advokátní komory. Je členem představenstva a předsedou Odborné skupiny pro právo IT a GDPR. Martin Maisner je i vysokoškolským pedagogem. Je garantem předmětu Obchodní právo na NEWTON College a odborným asistentem na katedře obchodního práva na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni.

Anotace

Jakým způsobem pracovat se smluvními dokumenty při řízení projektu?

Typy smluv a jejich úskalí, systémy smluv a jejich management. Fix price, Time+Material a ostatní systémy oceňování plnění. Dílo a vícepráce.

Jak zabezpečit změnové řízení, jak pracovat s typovými a se smíšenými smlouvami? Jak kontrolovat a verifikovat plnění, jak zabezpečit realistické smluvní vztahy s předem vybraným dodavatelem a předcházet sporům s dodavatelem při zabezpečení změny projektu. Doporučené postupy, modelové příklady a rozbor některých skutečných případů.

Přednášející
Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.