Registrace

Údaje o účastníkovi

(případně vyberte nejpodobnější)

(bude uvedeno na jmenovce)

Fakturační údaje
Vstupné

Vstupné je počítáno na oba dva dny akce
Ceny vstupného jsou uvedeny bez DPH.

Skupina 5-19


Skupina 5-19


Zástupci partnerů Konference


Pro členy Komory projektových manažerů


Plánujete se zúčastnit večerního networkingu?

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Uvedené údaje budou využity za účelem vytvoření registrace na akci a zasílání veškerých informací souvisejících s konáním akce.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, název společnosti, pracovní pozice, e-mail a telefonní číslo, získané v souvislosti s registrací na akci.

Souhlas je udělen společnosti Symphera s.r.o. (se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102) a Komoře projektových manažerů, z.s. (se sídlem U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 22890335, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22900) jakožto společným správcům.

Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@symphera.com nebo info@komorapm.cz; případně dopisu adresovaného na kontaktní údaje společností.

Registrací na akci také souhlasíte se storno podmínkami Konference.

Účastník bere na vědomí, že na akci budou pořizovány fotografie a videozáznam. Tento materiál bude zveřejněn na webových stránkách a Youtube kanálu Konference. Fotografie a videozáznam budou použity výhradně k propagaci akce ze strany organizátorů a informování o jejím konání. Pokud si fotografování nepřejete, obraťte se na office@symphera.com nebo info@komorapm.cz.