Naši partneři

Seznamte se

ORGANIZÁTOR
Komora projektových manažerů

Komora projektových manažerů je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob zabývajícím se projektovým řízením. Cílem komory je budování odborného zázemí projektového řízení v ČR (nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli), na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení, a rovněž tak i rozšíření povědomí o projektovém řízení a kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství. Neméně důležitými cíli komory je také sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery a spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

ORGANIZÁTOR
Symphera

Symphera je školicí a poradenská společnost se zaměřením na projektové řízení. Svým klientům již několik let nabízí ucelené řešení zahrnující školení i konzultace. Nabízí konzultanty a projektové manažery, kteří vědí, jak školit, nebo školitele, kteří vědí, jak řídit projekty. Klienti si u nás nejvíce cení obrovských zkušeností z praxe, srozumitelného, jednoduchého a vtipného předání informací, otevřenosti, vstřícnosti a férového jednání. Symphera poskytuje znalosti, které vychází ze světově uznávaných standardů a nejlepších zkušeností z praxe.

STŘÍBRNÝ PARTNER
ICZ

Skupina ICZ jako významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy.
Dodávkově pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravot¬nictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací.

Vedle České republiky a Slovenska působí Skupina ICZ významně také v dalších zemích.

 

BRONZOVÝ PARTNER
Projectman

Projectman je komunitní portál pro projektové manažery. Přináší odborné články, šablony, video-kurzy a svým členům navíc další prémiový obsah. Agreguje nabídky kvalitních školení, kurzů a setkání projektového řízení. Kontraktorům pomáhá se rozvíjet a získávat nové projekty, firmám zase najít ty nejlepší projektové manažery na konkrétní projekty. Šíří osvětu o oboru projektové řízení a usilují o jeho rozvoj v České republice.

MEDIÁLNÍ PARTNER
IT Systems

Časopis IT Systems se zaměřuje na problematiku informačních systémů a ICT řešení v podnicích a organizacích všech odvětví. IT Systems oslovuje manažery, kteří chtějí mít přehled o aktuální nabídce a trendech v oblasti podnikových aplikací a služeb. Současně pomáhá IT profesionálům efektivně spravovat IT v souladu s potřebami byznysu.  Pravidelná vydání měsíčníku IT Systems doplňují specializované přílohy zaměřené na vybraná témata (ERP, BI, bezpečnost…) nebo odvětví (výroba, veřejný sektor…). Obsah časopisu IT Systems je provázán s řadou elektronických médií, zejména s portálem SystemOnLine.cz a tematickým webem ERPForum.cz a newslettery SystemNEWS a ERPnews.

Pro více informací navštivte:

https://www.systemonline.cz/casopis-it-systems/

PODPOROVATEL
Studentský klub projektového řízení

Studentský klub projektového řízení (SKPŘ) vznikl na počátku roku 2012 při Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze. Náš klub je složen převážně z absolventů a studentů vysokých škol, které spojuje společný zájem o oblast projektového řízení. Naším hlavním dlouhodobým cílem je přispívat k rozvoji tohoto dynamicky rozvíjejícího se oboru v České republice.
Pro naše členy pořádáme vždy v průběhu semestru pravidelné schůzky, kde:
– získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti projektového řízení i dalších manažerských dovedností,
– nabízíme možnost zapojit se do řízení a realizace reálných projektů (interních či od našich partnerů),
– zprostředkováváme členům pracovní příležitosti od našich partnerů,
– mají příležitost poznat se s lidmi podobného zaměření a sdílet navzájem své zkušenosti.

Mimo to pořádáme další odborné přednášky a workshopy za účasti manažerů z praxe.