Přednášející

Seznamte se

WORKSHOP

Nové digitální projekty přinášejí nové výzvy – zejména projekty RPA (Robotic Process Automation) a AI (Artificial Inteligence) se vyznačují silným spojením několika oddělení organizace zároveň. Cílem workshopu je projít si virtuální příklad RPA programu, jeho standardní fáze a poteniální rizika. Vyrobíme roadmapu a zkusíme si napočítat business case takového programu se všemi základními předpoklady a problémy. Každý účastník workshop dostane templaty a vstupy pro vytvoření projektového plánu, který pak skupinově doplní tak, aby získal přehled a nutné informace pro spuštění takového programu.