Program

16.-17.9.

Vyberte si prosím den

16.9.2020
  • 16.9.2020
  • 17.9.2020

Program pro vás připravujeme.

Connecting the dots

V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění vznikají i mezi vizionářským vrcholovým managementem a praktickými zaměstnanci. Případně se můžeme setkat s nerespektování a snahou o smazání mužského a ženského principu.

Každá skupina a téma má tendenci se uzavírat s dalšími stejně smýšlejícími jedinci do svého vnímání světa. Skutečná moudrost však pramení z diverzity a respektu k odlišnostem. Proto pojďme společně hledat cesty k sobě. Connecting the dots

08:00-09:00

Registrace

09:00-09:20

Zahájení (CZ/EN, stream)

10:20-10:45

Coffee Break

12:45-14:00

Oběd a diskuzní stoly

14:00-15:00

1. Blok přednášek a workshopů

15:00-15:10

Přestávka na přesun

15:10-16:10

2. Blok přednášek a workshopů

16:10-16:40

Coffee Break

16:40-17:40

3. Blok přednášek a workshopů

17:40-23:00

Večerní networking