240

Program

Connecting the dots V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění vznikají i mezi […]
19. ledna 2020

Connecting the dots

V profesním světě se dnes často potkáme s konflikty a spory některých zdánlivě proti sobě jdoucích skupin či témat. Například věčný boj IT proti Businessu, Agilu proti projektovému řízení, soupeření o nadřazenost mezi softskills a hardskills či nekonečné zápasení levé a pravé hemisféry. Také jsou tu stále s námi vzájemná neporozumění a nedůvěra mezi odvážným mládím a zkušeným stářím. Nedorozumění vznikají i mezi vizionářským vrcholovým managementem a praktickými zaměstnanci. Případně se můžeme setkat s nerespektování a snahou o smazání mužského a ženského principu.

Každá skupina a téma má tendenci se uzavírat s dalšími stejně smýšlejícími jedinci do svého vnímání světa. Skutečná moudrost však pramení z diverzity a respektu k odlišnostem. Proto pojďme společně hledat cesty k sobě. Connecting the dots

Čtěte také

Delegation & Empowerment for Business agility (powered by Management 3.0)

Description: Management very often fears to delegate decision/making powers, and team members are afraid of making decisions on their own (and thus taking on responsibility). We’ll show you how to change from a leader-follower model to leader-leader culture. You will understand what is Management 3.0 and why it is very useful for busines agility. You will learn how […]


Většinou vím, co mám dělat, ale málo kdy proč. (CZ/EN)

Naše letošní téma Connecting the dots už reálně praktikují ve společnosti Mondi Štětí. Jak přesně propojují svět top managementu a svých zaměstnanců nám povypráví ředitel Mondi Štětí pan Roman Senecký. Jedna z klíčových věcí je sdílená vize. Je obrovský rozdíl, pokud zedník staví kousek zdi, tedy plní pouze zadaný úkol, nebo ví, že staví katedrálu, a cítí, že tím […]