Galerie

Kompletní fotogalerie
31. října 2019

Kompletní fotogalerie

Čtěte také

Boříme mýty o agilním řízení

O agilu se mluví všude. Jaké jsou ale reálné zkušenosti s agilním řízením ve firmách, které dobře znáte ze svého okolí? Na to nám odpoví příběhy lidí, pro které je agilita každodenní chleba. Na konkrétních příkladech z praxe vám naši hosté představí pravou tvář agilního řízení. Odhalí jeho praktické výhody a zcela otevřeně promluví o jeho nevýhodách. A k tomu zboří […]


Jakým způsobem pracovat se smluvními dokumenty při řízení projektu?

Typy smluv a jejich úskalí, systémy smluv a jejich management. Fix price, Time+Material a ostatní systémy oceňování plnění. Dílo a vícepráce. Jak zabezpečit změnové řízení, jak pracovat s typovými a se smíšenými smlouvami? Jak kontrolovat a verifikovat plnění, jak zabezpečit realistické smluvní vztahy s předem vybraným dodavatelem a předcházet sporům s dodavatelem při zabezpečení změny projektu. Doporučené postupy, modelové příklady a rozbor některých skutečných případů.