Naši partneři

Seznamte se

Pro více informací o možnostech partnerství nás prosím kontaktujte na e-mailu: partner.konference@komorapm.cz.

Organizátor
Symphera

Symphera je školicí a poradenská společnost se zaměřením na projektové řízení. Svým klientům již několik let nabízí ucelené řešení zahrnující školení i konzultace. Nabízí konzultanty a projektové manažery, kteří vědí, jak školit, nebo školitele, kteří vědí, jak řídit projekty. Klienti si u nás nejvíce cení obrovských zkušeností z praxe, srozumitelného, jednoduchého a vtipného předání informací, otevřenosti, vstřícnosti a férového jednání. Symphera poskytuje znalosti, které vychází ze světově uznávaných standardů a nejlepších zkušeností z praxe.

Organizátor
Komora projektových manažerů

Komora projektových manažerů je zájmovým sdružením fyzických a právnických osob zabývajícím se projektovým řízením. Cílem Komory je budování odborného zázemí projektového řízení v ČR (nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli), na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení, a rovněž tak i rozšíření povědomí o projektovém řízení a kultivace profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství. Neméně důležitými cíli Komory jsou také sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery a spolupráce s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

STŘÍBRNÝ PARTNER (SPONZOR KÁVY)
Projectman

Projectman je síť více než 4 000 profesionálů v oblasti projektového, programového, změnového a agilního řízení, business analýzy, UX, zpracování dat a AI.

Jsme největší specializovaná firma v oblasti outsourcingu projektového řízení v ČR. Přednášíme na konferencích, spolupracujeme s nejlepšími experty na trhu a odbornými komunitami.

Naši konzultanti jsou pečlivě vybraní lidé z komunity s mimořádným potenciálem a ověřenými referencemi. Průběžně je rozvíjíme v oblasti odborných i „měkkých“ dovedností formou školení, mentoringu a koučinku. Našemu týmu poskytujeme další podporu a péči, aby se mohl plně soustředit na práci u klientů.

Podporovatel
IPMA® Česká republika

JSME IPMA® ČESKÁ REPUBLIKA
Rozvíjíme komunitu projektových manažerů v České republice a podporujeme profesionální rozvoj projektového řízení. Pořádáme odborné webináře a setkání. Jako jediní v ČR realizujeme Certifikace dle IPMA® standardu. Certifikujeme projektové manažery a agilní lídry. Součástí našich certifikací je od stupně C výše vždy simulační workshop, který prověří především behaviorální kompetence.

Podporovatel
Česká komora PMI

Česká komora PMI je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivní podpora projektového řízení v České republice. Jsme lokální komorou Project Management Institute (PMI) a rozšiřujeme tak členům možnosti rozvoje, spolupráce, networkingu a sdílení znalostí mezi odborníky na lokální úrovni. Spolupracujeme s ostatními komorami PMI v zahraničí a přinášíme nová i moderní témata, která jsou inspirací pro zájemce o projektové řízení. Nabízíme příležitosti profesionálního rozvoje a udržení certifikace PMI. Realizujeme programy, jejichž cílem je přenos zkušeností mezi začínající projektové manažery i vzdělávání studentů na středních a vysokých školách. Organizujeme pravidelná online i onsite (Praha, Brno) setkání a přednášky na důležitá témata týkající se projektového řízení.

Podporovatel
Česko-německá obchodní a průmyslová komora

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) má 650 členů a je největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Prostřednictvím svých služeb již od roku 1993 podporuje česko-německý byznys. Českým i německým firmám nabízí rozsáhlou síť kontaktů a zastupuje jejich zájmy při komunikaci s politiky a veřejností. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se věnuje intenzivně.