240

Zavádění projektového řízení a projektové kanceláře do veřejné správy a vědy a výzkumu

V prostředí veřejného financování se konzultanti, projektoví manažeři a pracovníci projektových kanceláří setkávají se specifickými výzvami v přístupu pracovníků zapojených do projektů a jejich motivací, s problémy plynoucími z absence zaměření na výdělečnost projektu, s prostředím evropských dotací a dopady zákonných procesů souvisejících s veřejnými zakázkami. Protože projektové řízení se stále do veřejné správy dostává a roste, je často vnímáno a implementováno formalisticky a bez reálného […]
8. září 2016

V prostředí veřejného financování se konzultanti, projektoví manažeři a pracovníci projektových kanceláří setkávají se specifickými výzvami v přístupu pracovníků zapojených do projektů a jejich motivací, s problémy plynoucími z absence zaměření na výdělečnost projektu, s prostředím evropských dotací a dopady zákonných procesů souvisejících s veřejnými zakázkami.
Protože projektové řízení se stále do veřejné správy dostává a roste, je často vnímáno a implementováno formalisticky a bez reálného přínosu pro danou organizaci. Mnoho metodik tak končí „v šuplíku“ a projektové kanceláře (pokud vůbec byly zřízeny) jsou v krátkém horizontu zrušeny nebo pohlceny typicky IT odbory.
Přednáška popisuje proces zavádění projektového řízení a projektové kanceláře do institucí veřejné správy (ministerstva, zřizované organizace, magistráty apod.) a institucí (z veřejných zdrojů financované) vědy a výzkumu. Autor bude prezentovat praktické zkušenosti a klíčové faktory úspěchu z několika projektů zavádění projektové kanceláře a projektové podpory největšího veřejného investičního projektu v české vědě a výzkumu.

Del Sec Cmyk Not Aw

Čtěte také

Představení nové verze Standardu IPMA

Aktualizace IPMA Individual Competence Baseline v podobě již čtvrtého vydání, označovaného ICB4, představuje další významný posun tohoto dlouhodobě respektovaného komplexního standardu projektového řízení. Pod pojmem standard projektového řízení si v případě ICB4 nelze představovat jen sadu technik a postupů řízení projektů. Vedle nich totiž standard ICB4 přináší především zaměření na osobnost projektového manažera. Co je tím konkrétně míněno? […]


Snadné je žít,..

… když Ti vítr popožene jachtu. Vítr, který popohání naše jachty “projekty” jsou stakeholdeři. Co však dělat, když loď ženou větry přímo na útes? Je třeba pevně držet kormidlo a vést loď. Stejně tak, jako je potřeba vést všechny stakeholdery. Někdy to však není nejjednodušší. Na praktických příkladech si ukážeme, jak třeba sdělit špatné zprávy o stavu […]