Zavádění projektového řízení a projektové kanceláře do veřejné správy a vědy a výzkumu

1.1.

Vyberte si prosím den

V prostředí veřejného financování se konzultanti, projektoví manažeři a pracovníci projektových kanceláří setkávají se specifickými výzvami v přístupu pracovníků zapojených do projektů a jejich motivací, s problémy plynoucími z absence zaměření na výdělečnost projektu, s prostředím evropských dotací a dopady zákonných procesů souvisejících s veřejnými zakázkami.
Protože projektové řízení se stále do veřejné správy dostává a roste, je často vnímáno a implementováno formalisticky a bez reálného přínosu pro danou organizaci. Mnoho metodik tak končí „v šuplíku“ a projektové kanceláře (pokud vůbec byly zřízeny) jsou v krátkém horizontu zrušeny nebo pohlceny typicky IT odbory.
Přednáška popisuje proces zavádění projektového řízení a projektové kanceláře do institucí veřejné správy (ministerstva, zřizované organizace, magistráty apod.) a institucí (z veřejných zdrojů financované) vědy a výzkumu. Autor bude prezentovat praktické zkušenosti a klíčové faktory úspěchu z několika projektů zavádění projektové kanceláře a projektové podpory největšího veřejného investičního projektu v české vědě a výzkumu.

Del Sec Cmyk Not Aw