240

Představení nové verze Standardu IPMA

Aktualizace IPMA Individual Competence Baseline v podobě již čtvrtého vydání, označovaného ICB4, představuje další významný posun tohoto dlouhodobě respektovaného komplexního standardu projektového řízení. Pod pojmem standard projektového řízení si v případě ICB4 nelze představovat jen sadu technik a postupů řízení projektů. Vedle nich totiž standard ICB4 přináší především zaměření na osobnost projektového manažera. Co je tím konkrétně míněno? […]
30. srpna 2016

Aktualizace IPMA Individual Competence Baseline v podobě již čtvrtého vydání, označovaného ICB4, představuje další významný posun tohoto dlouhodobě respektovaného komplexního standardu projektového řízení. Pod pojmem standard projektového řízení si v případě ICB4 nelze představovat jen sadu technik a postupů řízení projektů. Vedle nich totiž standard ICB4 přináší především zaměření na osobnost projektového manažera. Co je tím konkrétně míněno? Současné business prostředí klade ve své komplexnosti, dynamice a globálnosti na osobu projektového manažera opravdu vysoké nároky, kdy znalost samotných technik a postupů nemusí být dostatečná. Soudobý projektový manažer musí být schopen řídit např. geograficky distribuované týmy s mezinárodní účastí, řešit často protichůdné zájmy zainteresovaných stran atd. ICB4 poskytuje kompetenční elementy právě v oblasti tzv. měkkých dovedností a komplexní orientace v business prostředí. Současně, díky propracovanému systému hodnocení, zaručuje i verifikaci těchto dovedností v rámci certifikace projektového manažera.

Čtěte také

Sirky dětem do ruky nepatří.

Sirky dětem nepatří, stejně tak jako třeba nůž, léky, či chemikálie. Všichni víme proč. Děti možná rozumí jaké výhody a přínosy tyto prostředky mají, ale již nedokáží plně odhadnout rizika spojená s použitím těchto prostředků. Možná i proto výrobci pracích prášků zařazují do svých reklamních spotů varování. Podobně jako vlády nařizují umístění povinného varování o důsledcích na zdraví na obalech […]


Snadné je žít,..

… když Ti vítr popožene jachtu. Vítr, který popohání naše jachty “projekty” jsou stakeholdeři. Co však dělat, když loď ženou větry přímo na útes? Je třeba pevně držet kormidlo a vést loď. Stejně tak, jako je potřeba vést všechny stakeholdery. Někdy to však není nejjednodušší. Na praktických příkladech si ukážeme, jak třeba sdělit špatné zprávy o stavu […]