Představení nové verze Standardu IPMA

1.1.

Vyberte si prosím den

Aktualizace IPMA Individual Competence Baseline v podobě již čtvrtého vydání, označovaného ICB4, představuje další významný posun tohoto dlouhodobě respektovaného komplexního standardu projektového řízení. Pod pojmem standard projektového řízení si v případě ICB4 nelze představovat jen sadu technik a postupů řízení projektů. Vedle nich totiž standard ICB4 přináší především zaměření na osobnost projektového manažera. Co je tím konkrétně míněno? Současné business prostředí klade ve své komplexnosti, dynamice a globálnosti na osobu projektového manažera opravdu vysoké nároky, kdy znalost samotných technik a postupů nemusí být dostatečná. Soudobý projektový manažer musí být schopen řídit např. geograficky distribuované týmy s mezinárodní účastí, řešit často protichůdné zájmy zainteresovaných stran atd. ICB4 poskytuje kompetenční elementy právě v oblasti tzv. měkkých dovedností a komplexní orientace v business prostředí. Současně, díky propracovanému systému hodnocení, zaručuje i verifikaci těchto dovedností v rámci certifikace projektového manažera.