240

Michal Beránek

Senior project manager

SPŘ

Po celou svojí dosavadní profesní kariéru pracuje v odborně – manažerských pozicích v oblasti implementace IT systémů, projektového řízení, IT architektury, procesního a business consultingu, a to většinou pro mezinárodní společnosti nebo pro české společnosti s významným podílem zahraničních aktivit.
Ve své praxi řídil řadu ICT a konzultačních projektů pro zákazníky ve sférách utility, telekomunikace, finance, výroba, služby i státní správa a samospráva. Je certifikovaný IPMA Senior project manager (Level B).

Anotace

Představení nové verze Standardu IPMA

Aktualizace IPMA Individual Competence Baseline v podobě již čtvrtého vydání, označovaného ICB4, představuje další významný posun tohoto dlouhodobě respektovaného komplexního standardu projektového řízení. Pod pojmem standard projektového řízení si v případě ICB4 nelze představovat jen sadu technik a postupů řízení projektů. Vedle nich totiž standard ICB4 přináší především zaměření na osobnost projektového manažera. Co je tím konkrétně míněno? Současné business prostředí klade ve své komplexnosti, dynamice a globálnosti na osobu projektového manažera opravdu vysoké nároky, kdy znalost samotných technik a postupů nemusí být dostatečná. Soudobý projektový manažer musí být schopen řídit např. geograficky distribuované týmy s mezinárodní účastí, řešit často protichůdné zájmy zainteresovaných stran atd. ICB4 poskytuje kompetenční elementy právě v oblasti tzv. měkkých dovedností a komplexní orientace v business prostředí. Současně, díky propracovanému systému hodnocení, zaručuje i verifikaci těchto dovedností v rámci certifikace projektového manažera.

Další přednášející
Na koho se můžete těšit

Zůstaňme v kontaktu

Odebírejte novinky a už vám nic neunikne.