WORKSHOP

Pokud vás zaujala témata z přednášky o moderních metodách řízení, přijďte si je vyzkoušet v praxi. Podíváme se na vybrané metody Management 3.0 a další praktiky pro řízení znalostních pracovníků. Představíme vám například metodu Moving Motivators pro lepší pochopení vnitřní motivace pracovníků. Každý účastník získá facilitační kartičky Moving Motivators v češtině zcela zdarma. Dále se zaměříme například na řízení a rozvoj kompetencí pracovních týmů. Doporučíme vám zdroje a literaturu pro další studium.