Řídit projekty agilně nebo klasicky?

1.1.

Vyberte si prosím den

Právě dnes na trhu velmi silně rezonují dva protichůdné názory, opřené o zkušenosti mnoha firem a jedinců.
1) Projektové řízení je již za zenitem, je staromódní a nepraktické. Dnešní doba si žádá nové progresivní přístupy. Naučte se řídit projekty agilně!
2) Klasické projektové řízení fungovalo špatně a neefektivně, proto jsme přešli na Agilní. Nikdy víc! Po roce jsme se rychle vrátili zpět a o agilu již nechceme ani slyšet.

Co je správně? Řídit agilně nebo klasicky? Je mezi oba přístupy spor buď a nebo?
O těchto tématech budou diskutovat účastníci kteří mají s oběma přístupy letité zkušenosti a v praxi již podobné situace zažili.
Dojde v diskuzi k usmíření a spojení obou táboru nebo se mezera mezi oběma přístupy ještě více rozevře?