Best practice – Dobrý sluha, špatný pán

1.1.

Vyberte si prosím den

PRINCE2, MSP, P3O, P3M3 Assessment, PRINCE2 Agile, DSDM Atern, ITIL, Benefit management, EVM, …
Znáte všechny tyto pojmy? A vůbec, měli byste je znát? Jsou tyto metodiky neboli Best Practice k něčemu, nebo nám jenom komplikují život a snižují naší schopnost dodávat? Obojí může být pravdou.
Martin Klusoň, dlouholetý projektový manažer, konzultant a školitel mnoha zmíněných metodik a technik, vás provede světem nejlepší praxe a ukáže, jak si pohlídat, aby daná metodika, best praxe, nástroj nebo šablona zůstala pouze dobrým sluhou a nikdy se nestala špatným pánem.