Registrace

Údaje o účastníkovi

(případně vyberte nejpodobnější)

(bude uvedeno na jmenovce)

Fakturační údaje
Vstupné

Vstupné je počítáno na oba dva dny akce
Ceny vstupného jsou uvedeny bez DPH.

Plánujete se zúčastnit večerního networkingu?

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně osobních údajů (GDPR), a zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Uvedené údaje budou využity za účelem vytvoření registrace na akci a zasílání veškerých informací souvisejících s konáním akce.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno a příjmení, název společnosti, pracovní pozice, e-mail a telefonní číslo, získané v souvislosti s registrací na akci.

Souhlas je udělen společnosti Symphera s.r.o. (se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102) a Komoře projektových manažerů, z.s. (se sídlem U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 22890335, spolku zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 22900) jakožto společným správcům.

Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@symphera.com nebo info@komorapm.cz; případně dopisu adresovaného na kontaktní údaje společností.

Registrací na akci také souhlasíte se storno podmínkami Konference.

Účastník bere na vědomí, že na akci budou pořizovány fotografie a videozáznam. Tento materiál bude zveřejněn na webových stránkách a Youtube kanálu Konference. Fotografie a videozáznam budou použity výhradně k propagaci akce ze strany organizátorů a informování o jejím konání. Pokud si fotografování nepřejete, obraťte se na office@symphera.com nebo info@komorapm.cz.