Registrace

Údaje o účastníkovi

(bude uvedeno na jmenovce)

Fakturační údaje
Vstupné

Vstupné je počítáno na oba dva dny akce
Ceny vstupného jsou uvedeny bez DPH.

Jak jste se o nás dozvěděli

Registrací vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uvedené údaje budou využity v souvislosti s registrací na akci.

Souhlasím, aby Symphera s.r.o. (se sídlem: U Potoka 26, 252 65 Tursko, Praha – Západ, IČ: 28361296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136102) zpracovávala mé osobní údaje, a to v rozsahu Jméno a příjmení, název společnosti, e-mail a telefonní číslo, získaných v souvislosti s poskytováním produktů či služeb (především vzájemnou interakcí Symphera s.r.o. a klienta), nebo potenciálního klienta (například vyhodnocením žádosti klienta, vyhodnocením podmínek pro poskytnutí slevy či jiného benefitu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k těmto účelům:

  • péče o klienty
  • nabízení služeb a produktů Symphery nebo jiných osob

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas je možné kdykoli odvolat zasláním emailu na adresu office@symphera.com nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po Sympheře informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se mohu obrátit na společnost samotnou nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.